مرحوم حجت‌الاسلام مظاهری عمر شریف خود را صرف ترویج معارف قرآن و تأسیس مؤسسات خیریه برای بیماران و افراد نیازمند کرده و منشأ خیر و برکت بسیار بودند.