نوشته‌ها

در سال ۱۳۴۸ دو موسسه در اصفهان به نام های کریستوفر و نورایی وجود داشت که این دو موسسه زیر نظر کشور انگلیس هدایت می شدند. نا بینایان در این موسسات تحصیل می کردند و برای اشتغال، به آنها آموزش داده می شد و به کار گرفته می شدند. در همین پوشش عقاید آنها از اسلام و تشیع به مسیحیت تغییر داده می شد.

با مطلع شدن حاج آقا از این موضوع ایشان تصمیم گرفتند تا این مسئله را با خیرین در میان گذاشته و به لطف خدا و با همت مردم و خیرین و پیگیری حاج آقا این مرکز تاسیس شد و عده ی زیادی ازاین افراد باز گردانده شده و خدمات آن دو موسسه در این موسسه به آنها ارائه شد و کم کم این موسسه از شهر های دیگر و استان های دیگر افرادی را تحت پوشش قرار داد.

ادامه مطلب