امام جمعه نجف آباد گفت: علم و عمل ضامن حیات ابدی انسان است و تنها توشه ارزشمند سفره معاد است، براین اساس مرحوم مظاهری آبروی خود را برای خدمت به خلق خرج می کرد.
حجه الاسلام مصطفی حسناتی اظهار کرد: برای همه موجودات مرگ وحیات است، همه ملت ها، اقوام و انسان ها مرگ و حیات دارند، قرار بر این است که مرگ های ما مقدمه حیات جاوید ما باشد.
وی با بیان اینکه ما در مرحله ای درحیوانیت خود مردیم و به مرحله انسانیت رسیدیم، در این دنیا تمام نفس ها، قدم ها و قلم های ما، امتحان ما محسوب می شود، تصریح کرد: قبر و مرگ آخرین مرحله زندگی ما نیست، بلکه سرآغاز زندگی وحیات جاویدان است، خداوند این عالم را برای آدم خلق کرد، امثال مرحوم مظاهری مرگ را پایان زندگی خود نمی دانستند و اول زندگی خود در دنیای باقی تلقی میکردند.
امام جمعه نجف آباد ابراز کرد: مرحوم مظاهری بر مسیر علم و عمل زندگی کرد، این دو امور تضمین کننده حیات شیرینی ابدی انسان هستند، چرا که علم و عمل انسان ساز بوده و به نوعی تنها توشه ارزشمند سفره معاد هستند.
وی اذعان کرد: اولیای خدا باطن دنیا که همان معاد باشد را نگاه می کنند، اولیای خدا از مرگ باکی ندارند چرا که معتقدند با مرگ به حیات ابدی می رسند، مرحوم حجه الاسلام مظاهری این چنین بود.
استاد حوزه علمیه یادآور شد: مجالس ترحیم از دو منظر مجالس ذکر هستند، نخست مجلس ذکری برای یادکردن فرد مرحوم از سوی ما هستند که برگردن ما حق دارد و دوم آنکه چنین مجالسی برای ما تذکری است که به یاد معاد باشیم.
وی با اشاره به اینکه مرحوم حجه الاسلام مظاهری پختگی در عمل داشت، تواضع او بی بدیل بود وهمواره در مسیر خدمت به خلق قدم برمی داشت، گفت: خدمات معنوی و حمایت های مالی آن مرحوم در دوران دفاع مقدس به جبهه های جنگ هرگز از یادها نمی رود.
حجه الاسلام حسناتی با تاکید براینکه صلاح مملکت به عالمان وحاکمان است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر در یک پیچ تاریخی مهم هستیم و علم و عمل می تواند رمز گذر این پیچ تاریخی انقلاب باشد، مردم از عالمان و حاکمان خود فقط خدمت می خواهند.
وی در پایان بیان کرد: در هیچ دوره ای عزت و عظمت نظام اسلامی و شیعه این چنین نبوده است، امروز مادر اوج قرار داریم و مکتب عاشورا و اهل بیت به دنیا صادر شده است، بنابراین سعی کنیم بر انجام وظیفه خود کوشا باشیم.